Atrakcje

Konkurs „Bądź jak święty Jerzy – walcz ze smog(k)iem”

Idąc za smokobójczym wzorem naszego patrona, Św. Jerzego, chcemy wykończyć podobnie niecną gadzinę, zwaną smogiem. Wiemy jak trudne przed nami stoi zadanie, ale stawiamy oto pierwszy bastion nowej tradycji – konkurs „Zrób smoka”.

Lądecki ludu miasta i wsi – bij smoga!

Zapraszamy Was do wspólnej zabawy, której celem najważniejszym jest pokonanie trującej kreatury! Weźcie udział w konkursie, bo ze wszech miar warto!
Bądź jak Święty Jerzy – walcz ze smog(k)iem!

MANIFEST KONKURSU
BĄDŹ JAK ŚWIĘTY JERZY – WALCZ ZE SMOG(K)IEM!

Konkurs „Bądź jak św. Jerzy – walcz ze smog(k)iem!” to nie tylko zabawa!

Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Według szacunków Komisji Europejskiej z powodu zanieczyszczenia powietrza każdego roku przedwcześnie umiera ok. 42 000 mieszkańców Polski. Dla porównania: każdego roku w Polsce w wypadkach samochodowych ginie ok. 3300 osób.
Lądek-Zdrój nie należy do najbardziej zatrutych polskich miast. Ale Lądek-Zdrój to miasto uzdrowiskowe, dlatego wymagania dotyczące czystości powietrza są znacznie wyższe niż gdzie indziej.
Nie jesteśmy wolni od niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów! Domy w naszym mieście opalane są stale węglem, drewnem, plastikowymi butelkami i workami, płytami meblowymi, starymi buciorami i wszystkim, co ogień zdoła gładko strawić. To my sami, nikt inny, zanieczyszczamy nasze powietrze!

To my sami jesteśmy największymi trucicielami i nie jesteśmy tego świadomi: powodujemy smog, JESTEŚMY SMOGAMI! Czas jednak zrzucić toksyczne smogowe łuski z oczu, uświadomić sobie, że każdy z nas ma wpływ na czystość powietrza!

Weź udział w konkursie „Bądź jak św. Jerzy – walcz ze smog(k)iem!”

Przyznaj, że możesz i chcesz mieć wpływ na czystość powietrza – zrób z surowców wtórnych kostium smoka, stwórz smoczą instalację i weź udział w konkursie. W jego finale porzucimy smogowe łuski – wspólnie rozmontujemy smoki i złożymy do recyklingu!

Chcemy oddychać wolnym od trucizny powietrzem i sami musimy o nie zadbać!

Regulamin konkursu „Bądź jak święty Jerzy – walcz ze smog(k)iem”

1. Informacje ogólne. Konkurs realizowany jest w ramach 14. Obchodów Dnia Patrona Miasta – Św. Jerzego oraz gminnego konkursu ekologicznego CIK-CzyśCIK 2017/2018.

2. Celem konkursu jest budowanie świadomości ekologicznej związanej z emisją pyłów i szkodliwych gazów, recyklingiem, ożywienie tradycji i wzbogacenie korowodów Świętego Jerzego w Lądku-Zdroju.

3. Przedmiot konkursu. Konkurs polega na wykonaniu smoka (figury, stroju, ruchomej instalacji) oraz jego prezentacji podczas Parady Świętego Jerzego na lądeckim Rynku w dniu 23 kwietnia 2018 r., o godz. 9.30.

4. Uczestnicy: Mieszkańcy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

  • grupy nieformalne z min. 1 dorosłym przedstawicielem, np.: grupa przedszkolna, klasa szkolna, sołectwo, grupa z zakładu pracy
  • grupy formalne – stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, przedsiębiorstwa

5. Technika wykonania: dowolna. Preferowane będą prace wykonane z wykorzystaniem surowców wtórnych.

6. Zgłoszenia. Na adres organizatora konkursu należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 kwietnia 2018 r. (środa).

7. Ocena i nagrody. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury. Ocena i wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się podczas Parady Świętego Jerzego w dniu 23 kwietnia 2018 r. Postanowienia Jury na każdym etapie konkursu są ostateczne.

8. Nagrody pieniężne:

I miejsce: 1000,00 zł
II miejsce: 600,00 zł
III miejsce: 300,00 zł

9. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u organizatora konkursu – Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, tel. 74 8146 562, e-mail:ckir@ladek.pl

ZAPRASZAMY!!

Karta zgłoszenia >> do pobrania

ROZMIAR CZCIONKI