Biblioteka

Konkurs plastyczny dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat do udziału w konkursie plastycznym, w którym nagrodzona I miejscem praca zostanie wykorzystana jako grafika do projektu Lądeckiej Karty Seniora.

UWAGA PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA PRAC DO 16 LISTOPADA 2020

Zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat do udziału w konkursie plastycznym, w którym nagrodzona I miejscem praca zostanie wykorzystana jako grafika do projektu Lądeckiej Karty Seniora.

Regulamin konkursu plastycznego „Dzień aktywnego seniora”

Konkurs realizuje Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju w ramach wdrażania projektu „Lądecka Karta Seniora”

CELE:
– promowanie twórczości dziecięcej,
– pobudzanie twórczego spojrzenia na świat i rozwijanie wyobraźni,
– doskonalenie umiejętności manualnych.

WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-10 lat z terenu Gminy Lądek-Zdrój.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która zostanie ilustracją do „Lądeckiej Karty Seniora”.
Karta Seniora wydawana będzie w celu zwiększenia dostępności osób starszych do usług o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym, a dzięki zniżkom zaproponowanym przez Partnerów Programu do skutecznej aktywizacji i zwiększenia udziału Seniorów w życiu Gminy Lądek-Zdrój.
3. Format A4. Technika płaska: kredki, farby, pastele, mazaki.
4. Pracę plastyczną na odwrocie należy podpisać imieniem i nazwiskiem i umieścić w kopercie. W kopercie należy również umieścić dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, wiek, kontakt tel. do rodzica/opiekuna prawnego dziecka, podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych).
5. Prace należy składać do 16 listopada 2020 r. w Bibliotece CKiR, pl. Staromłyński 5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez Jury konkursu.
6. Organizator konkursu nie zwraca prac konkursowych.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 20 listopada 2020 r.
8. Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
I miejsce:
Ilustracja wraz z podpisem autora zostanie umieszczona na „Lądeckiej Karcie Seniora”.
Nagroda rzeczowa: tablet.
II miejsce:
Nagroda rzeczowa: głośnik bezprzewodowy.
III miejsce:
Nagroda rzeczowa: słuchawki multimedialne.
9. Dostarczenie pracy konkursowej przez rodzica/ opiekuna prawnego oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.

Kontakt do Organizatora: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, tel. 74 8146 562, ckir@ladek.pl

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Zgody RODO

Druki oświadczenia RODO są do pobrania również w Bibliotece CKiR.

ROZMIAR CZCIONKI