Biblioteka Lekcje Biblioteczne

Lekcje Biblioteczne

Biblioteka prowadzi cykl różnotematycznych lekcji bibliotecznych dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych lądeckiej i trzebieszowickiej.

Na spotkaniach przeważającymi metodami pracy jest dyskusja i burza mózgów. Zależy nam na uaktywnieniu dzieci, pobudzeniu ich wyobraźni, twórczości i kreatywności, a przez to wskazanie im, jak wiele potrafią i jak dużą wartość sobą reprezentują. Lekcje oparte są na ciekawej i wartościowej współczesnej literaturze dla dzieci, bo poza szerzeniem wiedzy mamy na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci.

ROZMIAR CZCIONKI