Atrakcje

NIEZŁE ZIÓŁKO – świętojański konkurs kulinarny

NIEZŁE ZIÓŁKO - świętojański konkurs kulinarny

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich, którzy dobrze gotują i chcą swój kunszt zaprezentować. Poniżej regulamin konkursu.

1. Konkurs odbędzie się 24 czerwca 2017 r. na lądeckim Rynku, w ramach imprezy Jarmark Świętojański w Lądku-Zdroju.

2. Celem konkursu jest aktywizacja społeczności Gminy Lądek-Zdrój przez promowanie lokalnego produktu, w którego recepturze wykorzystuje się ziemiopłody Doliny Białej Lądeckiej.

3. Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój, a także do sołectw poszczególnych wsi lądeckich.

4. Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra” w Lądku-Zdroju.

5. Uczestnictwo w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć dwie kategorie wystawców:
– reprezentanci poszczególnych wsi oddelegowani przez władze sołectwa,
– mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój.

6. Produkt konkursowy.
Organizator nie ogranicza ilości wystawianych produktów. Oceniane będą produkty spożywcze:
a) produkty zgłoszone przez sołectwa z podziałem na 3 kategorie:
– napoje (soki, napary, przetwory, alkoholowe),
– produkty słodkie,
– produkty inne.
b) produkty zgłoszone przez mieszkańców.

7. Nagrody.
Nagrody wręczane będą w poszczególnych kategoriach produktów zwycięskim sołectwom oraz w kategorii Najlepszy Produkt mieszkańcom. Organizatorzy przewidują przyznanie, obok nagród głównych, wyróżnień.

8. Jury
Jury złożone będzie z reprezentantów Organizatorów.

9. Zgłoszenia należy składać do 23 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Zgłoszenia są obowiązkowe z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedniej ilości miejsc wystawienniczych.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”

Kontakt:
Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój, tel. 74 8146 562, e-mail: ckir@ladek.pl

ROZMIAR CZCIONKI