Biblioteka Inne wydarzenia

Nowości w bibliotece!

Pierwsze nowości!!! Jak co roku nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w ramach zadania Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


ROZMIAR CZCIONKI