Atrakcje

Pomnik Św. Trójcy

Barokowa grupa wotywna Trójcy Świętej (fot. Radosław Pietraga)

Barokowa grupa Trójcy Świętej to pomnik z piaskowca autorstwa Michała Klahra (jego ostatnie dzieło) powstał w latach 1739-41. Ufundowany przez Jana Antoniego Reichela jako wotum po pożarze w 1739 r. Na balustradzie otaczającej kolumnę stoją figury świętych: Łukasza Ewangelisty, Antoniego Padewskiego i Jana Ewangelisty. Wyżej na cokole trójbocznej kolumny stoją: Joachim, Józef i Anna oraz od frontu Maria w scenie koronacji. Zwieńczenie wysokiego trzonu kolumny stanowi Trójca Święta tronująca na globie ziemskim.

RZEŹBIARSKA DYNASTIA KLAHRÓW

Pierwszym i zarazem najwybitniejszym lądeckim mistrzem dłuta był Michał Klahr (1693-1742). Historycy sztuki zaliczają go do czołowych twórców doby baroku na Śląsku. W 1724 r. zamieszkał w Lądku. Tutaj mieściła się pracownia, w której powstały jego najsłynniejsze dzieła. Do dzisiaj można podziwiać rzeźbiarsko-snycerski kunszt objawiony przy pracy nad wyposażeniem kłodzkiej fary (ławy, konfesjonały, ambona, prospekt organowy). Dzieła mistrza znajdują się także w kościołach w Szczytnej, Wilkanowie czy Kątach Bystrzyckich. W samym Lądku-Zdroju Michał Klahr pozostawił po sobie wspaniałe przedstawienie sceny Ukrzyżowania w kościele pw. Narodzenia NMP i monumentalną, barokową grupę wotywną Trójcy Świętej – XVIII w. Unikatowe figury wchodzą również w skład szopki bożonarodzeniowej wykonanej przez syna rzeźbiarza, Ignaca Klahra, którą w okresie od Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli można oglądać w lądeckim kościele parafialnym.

[codespacing_progress_map]

Informacja Turystyczna

Punkt Informacji Turystycznej
pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

e-mail: it@ladek.pl, tel. + 48 74 8146 245

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
sobota 10.00-14.00

Punkt Informacji Turystycznej oferuje:
usługi ksero, wydruki, skanowanie
sprzedaż przewodników, map, książek
dystrybucję folderów reklamowych o zakresie miejscowym, regionalnym oraz ponadregionalnym
dystrybucję prasy lokalnej

ROZMIAR CZCIONKI