Atrakcje

Wycieczka do skały Niżna

Przyjemny bliższy spacer rekreacyjny doliną Białej Lądeckiej w lesie regla dolnego do południowego nieco skalistego grzbietu Królówki zwanego Sztolnymi skałami, który od południa osłania uzdrowisko.

Miejsce wyjścia: Lądek-Zdrój, ul. Ostrowicza

Przebieg trasy: ul. Ostrowicza-ul. Kościuszki- Dolna Promenada-leśna droga-droga sarnia-skała Niżna

Czas trasy: 40 min

Długość trasy: 1,5 km

Najwyższy punkt: skała Niżna 475 m n.p.m.

Różnica wysokości do pokonania: 27 m

Oznakowanie trasy: znaki niebieskie trasy kuracyjnej nr 12 im. Johna Quincy Adamsa

Trudności na trasie: brak bezpiecznego wejścia na spłaszczenie skały Niżna, dawny punkt widokowy

O trasie i jej walorach: Najniżej położona skała gnejsowa zamykająca od zach. Ciąg tzw. Sztolnych Skał na zachodnim zboczu Królówki. Nazwę swoją Sztolne skały zawdzięczają sztolniom, jakie funkcjonowały pod koniec średniowiecza po ich płd. stronie. Niżna zwana przed 1945 r. Untere Schollenstein wypiętrza się na wys. 465-475 m n.p.m. w postaci okazałej grzędy skalnej z płaskim wierzchołkiem. Osiąga ok 19m wysokości od strony zach. (Drogi Sarniej) i wraz z nieco wyżej położoną oddzielną Basztą (6 m wys.) tworzy w dolnej części grzbietu grzędę o dł. Ok 24 m zwaną Małymi Sztolnymi. Cała ta grzęda skalna leży na wys. 475-500 m n.p m. Wyżej tzw. Wielkie Sztolne tworzą : Mała (12 m wys.), Wyżna (16 m) oraz Iglica. Skałki otacza siedlisko lasu mieszanego górskiego. Uformowały się plejstocenie, gdy w sąsiedztwie lodowca docierającego do Sudetów panowały warunki klimatyczne sprzyjające mechanicznemu wietrzeniu, wywołanego zamrozem. Niżna  z płaskim wierzchołkiem dawniej stanowiła bardzo popularny cel spacerów kuracjuszy z Lądka-Zdroju. Skraj jej wierzchołka udostępniony stopniami i zabezpieczony metalowym ogrodzeniem, uchodził za dobre miejsce widokowe. Coraz wyższy las pozbawił z czasem to miejsce walorów widokowych. Obok Niżnej przechodzi okólna czerwona trasa wędrówkowa nr 3 z Lądka-Zdroju przez Dzielec na Iglicę Skalną oraz do Skalnego Zęba i przez Zieloną Polanę i Trzy Ambony obok źródła św. Antoniego na Królówkę i do ruin zamku Karpień.

Opis przejścia trasy:

Ze zdroju, spod Zakładu Przyrodoleczniczego „Jerzy” przy ul. Ostrowicza kierujemy się w dół do ul. Kościuszki i nią w lewo do Willi Elysium, za którą wchodzimy w dolną promenadą za znakami niebieskiej trasy kuracyjnej nr 12. Po lewej  mijamy źródełko Józefiny. Przy końcu promenady trasa kuracyjna nr 12 skręca  w lewo w leśną ścieżkę , gdzie dochodzi do niej czerwona trasa wędrówkowa nr 3. Dochodzimy do Drogi Sarnej i kierujemy się nią w prawo, gdzie po lewej znajduje się nasz cel podróży skała Niżna- 40 min

Powrót:

  1. Do Lądka-Zdroju od skały Niżna z powrotem trasą kuracyjną nr 12
  2. Do Lądka-Zdroju od skały Niżna Drogą Sarnią w lewo do Ronda Małego bez znaków. Dalej przechodzimy przez Rondo i dolną drogą zwaną promenadą ś. Jadwigi za znakami czerwonymi trasy wędrówkowej nr 3 do pomnika źródła św. Jadwigi. Stąd w lewo w dół Drogą św. Jadwigi za znakami niebieskimi trasy kuracyjnej nr 9, po prawej Arboretum, dochodzimy do miejsca wyjścia.- ok 40 min

 

Możliwość kontynuacji wycieczki:

  1. Do skały Kamionki, od Niżnej w lewo za znakami czerwonymi trasy wędrówkowej nr 3 początkowo Drogą Sarnią i zaraz w lewo w dół ścieżką leśną do dolnej Promenady. Stąd przecinamy ul. Kościuszki obok Willi Marianna, kierujemy się w lewo a następnie w prawo przez most na Białej Lądeckiej , za mostem w prawo drogą 392 aż do kulminacji wzniesienia, następnie w prawo Droga Klonową na Dzielec, po prawej skałki Grzybki dalej Stary Zamek i dochodzimy do Skały Kamionki i niebieskiej trasy kuracyjnej nr 13- ok. 35 min
  2. Do Iglicy, od Niżny w prawo w górę za czerwonymi znakami trasy wędrówkowej nr 3, po prawej Baszta- przechodzimy na płd. stronę skalnego grzbietu, po lewej skała Mała i wyżej ogromna Wyżna, dalej widać malowniczą skałę Iglica z krzyżem, dochodzimy do niebieskiej trasy kuracyjnej nr 11- ok. 15 min

 

Opracowanie Gracjana Pazdyk na podst. Materiałów Lechosława Siarkiewicza.

ROZMIAR CZCIONKI