Atrakcje

Smocza parada i konkurs

REGULAMIN KONKURSU „BĄDŹ JAK ŚWIĘTY JERZY – WALCZ ZE SMOGIEM”

1. Informacje ogólne. Konkurs realizowany jest w ramach 15. Obchodów Dnia Patrona Miasta – Św. Jerzego oraz gminnego konkursu ekologicznego CIK-CzyśCIK 2018/2019.

2. Cel konkursu. Celem konkursu jest budowanie świadomości ekologicznej związanej z emisją pyłów i szkodliwych gazów, recyklingiem, ożywienie tradycji i wzbogacenie korowodów Świętego Jerzego w Lądku-Zdroju.

3. Przedmiot konkursu. Konkurs polega na: a) Wykonaniu smoka (figury, stroju, ruchomej instalacji) z materiałów zdatnych do recyklingu. b) Prezentacji wykonanego smoka, która odbędzie się w trakcie Smoczej Parady. Smoki maszerujące w pochodzie podążać będą przed schodami prowadzącymi do ratusza, ze szczytu których komisja konkursowa oceniać będzie uczestników. Podczas przejścia na całej długości tej strony Rynku uczestnicy prezentujący smoki powinni – według uznania – animować różnymi środkami swoją prezentację. Może być to pantomima, tańce, melorecytacje, pieśni rycerskie, dzikie okrzyki itp. Komisja oceniać będzie pomysłowość uczestników. Uwaga: prezentacja odbędzie się podczas Smoczej Parady, która wyruszy spod Szkoły Podstawowej przy ul. Kościelnej na lądecki Rynek w dniu 26 kwietnia 2019 r., o godz. 10.00.

4. Uczestnicy: Mieszkańcy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój • grupy nieformalne z min. 1 dorosłym przedstawicielem, np.: grupa przedszkolna, klasa szkolna, sołectwo, grupa z zakładu pracy • grupy formalne – stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, przedsiębiorstwa

5. Technika wykonania: dowolna. Do konkursu dopuszczone będą prace wykonane z surowców wtórnych.

6. Zgłoszenia. Na adres organizatora konkursu należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 kwietnia 2019 r. (środa).

7. Ocena i nagrody. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury. Ocena i wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się podczas Parady Świętego Jerzego w dniu 26 kwietnia 2019 r. Postanowienia Jury na każdym etapie konkursu są ostateczne.

8. Nagrody pieniężne: I miejsce: 1000,00 zł II miejsce: 600,00 zł III miejsce: 300,00 zł oraz trzy Wyróżnienia wysokości 200,00 zł

9. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u organizatora konkursu – Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, tel. 74 8146 562, e-mail: ckir@ladek.pl

ZAPRASZAMY!!!

ROZMIAR CZCIONKI