Atrakcje

Wsparcie imprez kulturalnych

Wsparcie na działania kulturalne na terenie Gminy Lądek-Zdrój

WSPARCIE ORGANIZACJI IMPREZ, AKCJI, DZIAŁAŃ KULTURALNYCH

ze strony Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

dla

sołectw, KGW, organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych i firm

Centrum Kultury i Rekreacji, bazując na doświadczeniach z ubiegłych sezonów imprez oraz wychodząc naprzeciw potrzebom, które ujawniły się w wyniku prowadzonej działalności, postanowiło przeznaczyć część budżetu z działu „organizacja imprez” na dofinansowanie i wsparcie wydarzeń w lądeckich wioskach i w Lądku-Zdroju organizowanych przez różne grupy inicjatywne.

Prosimy o zgłaszanie propozycji imprez, akcji, działań kulturalnych, bezpośrednio do CKiR.

Każde zgłoszenie powinno zawierać następujące, zwięzłe informacje (według poniższego szablonu):

1.  ORGANIZATOR – informacja o organizatorze imprezy, akcji, działania kulturalnego

(organizatorem może być sołectwo, KGW, organizacja pozarządowa, grupa inicjatywna, firma)

2. PARTNERZY – z kim Organizator będzie współpracował?

3. NAZWA IMPREZY

4. TERMIN IMPREZY

5. MIEJSCE IMPREZY

6. KRÓTKI OPIS – do kogo działania są skierowane? jaki jest cel? idea? itp.

7. PLANOWANE KOSZTY – czy Organizator posiada już jakieś środki finansowe? jakie? skąd? Czy przewiduje pozyskanie innych źródeł finansowania?

8. OCZEKIWANIA WOBEC CKiR – jaka forma pomocy? (osobowej, rzeczowej, finansowej)

Prosimy o składanie zgłoszeń bezpośrednio do Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju w czasie NIE PÓŹNIEJ niż 2 miesiące przed planowanym wydarzeniem.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

O przydzieleniu wsparcia i jego formie decyduje zespół złożony z menedżerów Centrum Kultury po zatwierdzeniu przez Dyrektora. Ponieważ środki finansowe, osobowe i rzeczowe pochodzą bezpośrednio z budżetu imprez Centrum Kultury i Rekreacji przyznanie wsparcia uzależnione jest od możliwości naszej instytucji kultury i zgodności ze strategią działalności Centrum Kultury.

Organizatorzy wybranych działań zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym omówione zostaną szczegóły współpracy przy organizacji imprezy, akcji, działania kulturalnego.

Umowa zawarta między organizatorem a Centrum Kultury jest umową o współorganizacji wydarzenia a nie umową przekazania środków finansowych.

W roku 2019 z budżetu imprez Centrum Kultury i Rekreacji przeznaczamy kwotę 15 000 zł.

Wszelkie informacje: Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, tel. 748146562, ckir@ladek.pl

ROZMIAR CZCIONKI