Atrakcje

Zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach on-line dotyczących Zintegrowanej i Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)

warsztaty on-line dotyczące Zintegrowanej i Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
warsztaty on-line dotyczące Zintegrowanej i Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Szanowni Państwo,

W dniu 9 lutego (wtorek) w godzinach 13:00-15:30 odbędą się na platformie Google Meet warsztaty on-line dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP).

Dokument ten jest koncepcją zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej. Głównym celem SUMP jest dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych organizuje pilotaż, którego celem jest wsparcie chętnych miast w przygotowaniu SUMP.

Celem pilotażu jest:

  • zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy,
  • transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego,
  • wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

Sesje warsztatowe prowadzone są przez ekspertów Inicjatywy Jaspers. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną wyniki pracy z wybranymi miastami, w szczególności omówione zostaną napotkane problemy oraz nastąpi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach on – line proszę o przesłanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail (zostanie na niego wysłany link z zaproszeniem do spotkania) oraz numeru telefonu na adres inkubatorladek@ladek.pl do dnia 5 lutego (piątek, do godz. 15:30).

Zachęcamy do zapoznania się z informacji na stronie: https://plany.mobilnosci.pl/

ROZMIAR CZCIONKI